Toshiko (Fujimoto) Kadowaki
Poston

Brick #1355   Wall Location  Column: 96   Row: 30

Relatives
Camps
  • Poston