Yoshiko (Tsuji) Minato
Minidoka

Brick #1433   Wall Location  Column: 58   Row: 38

Camps
  • Minidoka