Yoshino Suto
Minidoka

Brick #1589   Wall Location  Column: 46   Row: 12

Camps
  • Minidoka