Margaret (Echigoshima) Shiozawa
Minidoka

Brick #1720   Wall Location  Column: 80   Row: 22

Camps
  • Minidoka