Shizuko (Matsumoto) Fukuma
Minidoka

Brick #2070   Wall Location  Column: 104   Row: 35

Camps
  • Minidoka