Ida (Shizuko) Matsudaira
Minidoka

Brick #2197   Wall Location  Column: 84   Row: 34

Camps
  • Minidoka