Setsuko (Inouye) Tsuru
Minidoka

Brick #2260   Wall Location  Column: 85   Row: 34

Camps
  • Minidoka