Yoshiye (Nakano) Hoshino
Minidoka

Brick #2500   Wall Location  Column: 84   Row: 28

Camps
  • Minidoka