Shizuko (Tokita) Hashimoto
Minidoka

Brick #2791   Wall Location  Column: 41   Row: 23

Camps
  • Minidoka