Yoshio "Yosh" Shimono
Minidoka

Brick #2809   Wall Location  Column: 81   Row: 30

Camps
  • Minidoka