Yoshitsugu Takeuchi
Minidoka

Brick #3096   Wall Location  Column: 75   Row: 9

Camps
  • Minidoka