Midori (Sakai) Matsudaira
Minidoka

Brick #5   Wall Location  Column: 82   Row: 34

Camps
  • Minidoka