Shiro Kashino
Minidoka

Brick #7   Wall Location  Column: 56   Row: 30